Downtime là gì? Ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất

Downtime là gì? Ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất

Mỗi doanh nghiệp trên thị trường đều có những lỗ hổng nhất định dù lớn hay nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. Trong sản xuất Downtime được coi là khoảng thời gian chết là một trong những vấn đề nan giải mà hầu như doanh nghiệp nào cũng gặp phải. Để […]