Vai trò của hệ thống MES trong nhà máy thông minh

Vai trò của hệ thống MES trong nhà máy thông minh

Hệ thống MES LÀ GÌ Hệ thống thực thi sản xuất (MES) là một hệ thống thông tin kết nối, giám sát và điều khiển các hệ thống sản xuất phức tạp và các luồng dữ liệu trên toàn nhà máy. Mục tiêu chính của MES là đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt […]

Giải pháp Scada là gì? Các tầng quản lý gì nhà máy cần gì từ phần mềm Scada

Giải pháp Scada là gì? Các tầng quản lý gì nhà máy cần gì từ phần mềm Scada

GIẢI PHÁP SCADA – PHẦN MỀM SCADA: Khi một nhà sản xuất, một công ty tiện ích hoặc một công ty vận hành các máy móc công nghiệp cần quản lý máy móc và quy trình của mình, thì công nghệ mà nó hướng tới là gì? Câu trả lời là Hệ thống giám sát […]

Giải pháp nhà máy thông minh

Giải pháp nhà máy thông minh

GIẢI PHÁP NHÀ MÁY THÔNG MINH Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang được báo đài nói nhiều hơn bao giờ hết, rất nhiều các giải pháp thông minh ra đời, nhà máy thông minh, nông nghiệp thông minh, thành phố thông minh… các công nghệ cũ dần dần thay đổi sang công […]

Hệ thống Scada cho nhà máy – Ưu điểm và nhược điểm

Hệ thống Scada cho nhà máy – Ưu điểm và nhược điểm

HỆ THỐNG SCADA CHO NHÀ MÁY – ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM: Trong thời đại chuyển đổi số ngày nay, các công nghệ như nhà máy thông minh, iot trong công nghiệp hay nông nghiệp thông minh được nhắc đến rất nhiều, có một hệ thống là lõi của vận hành nhà máy là hệ […]